Nekton

14,95 € 12,49 € * 0.13 kg | 96,08 €/kg
11,49 € 8,99 € * 0.04 kg | 224,75 €/kg
6,95 € 5,99 € * 0.25 kg | 23,96 €/kg
4,05 € 3,49 € * 0.095 l | 36,74 €/l
ab 4,99 €
9,49 € 7,99 € * 0.1 kg | 79,90 €/kg
ab 4,99 €
6,95 € 4,99 € * 0.045 kg | 110,89 €/kg
ab 3,49 €
ab 3,49 €
ab 3,99 € 0.035 kg | 142,57 €/kg